Katolickie Radio Rodzina

Konkurs na częstotliwości Katolickiego Radia Rodzina. Brak koncesji „z powodu nieobecności Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego”

mbog

19 stycznia w Monitorze Polski pojawiło się ogłoszenie przewodniczącego KRRiT dotyczące możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Konkurs dotyczy częstotliwości FM dotychczas wykorzystywanych przez Katolickie Radio Rodzina.

Ogłoszenie dotyczy części obszaru województwa dolnośląskiego i opolskiego. Stacja będzie dostępna między innymi we Wrocławiu, Świdnicy, Miliczu, Kłodzku, Namysłowie i Brzegu Opolskim. Program ma mieć charakter społeczno-religijny. Głównym celem ma być wspieranie lokalnego Kościoła w jego misji ewangelizacyjnej. Oferta programowa ma pomagać w rozwoju człowieka pojmowanego jako istota religijna żyjąca w wolnym i demokratycznym społeczeństwie.

Katolickie Radio Rodzina od lipca bez koncesji

14 lipca 2021 roku, w związku z brakiem wniosku o przedłużenie w wyznaczonym terminie, wygaśnie koncesja dla stacji Katolickie Radio Rodzina. 20 lipca nadawca wystosował pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu Koncesjonariusz poinformował, że złożenie w terminie wniosku o udzielenie koncesji było niemożliwe z powodu „nieobecności Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, który z powodów osobistych przebywał w okresie od 24 czerwca do dnia 16 lipca 2020 roku poza Archidiecezją Wrocławską” – można przeczytać w decyzji KRRiT.

KRRiT umorzyła postępowanie wobec tego wniosku. Poinformowała, że niezależnie od przyczyn uchybienia, niedopuszczalne jest przywrócenie terminu. Katolickie Radio Rodzina zamierza przystąpić do konkursu.

Katolickie Radio Rodzina, jako rozgłośnia archidiecezji wrocławskiej i świdnickiej zamierza przystąpić do konkursu na wykorzystanie częstotliwości radiowych, na których od ponad 25 lat nadaje swój program. Przez ten czas udało nam się zaistnieć jako lokalna rozgłośnia na terenie Dolnego Śląska, przygotowująca program o charakterze religijno-społecznym i zdobyć rzeszę wiernych słuchaczy, stąd nie wyobrażamy sobie, by mogło w przyszłości zabraknąć naszej rozgłośni na mapie naszego regionu – informuje ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej.

Katolickie Radio Rodzina jest rozgłośnią radiową Archidiecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Świdnickiej. Stacja nadaje od 1993 roku. Radio ma status nadawcy społecznego – nie emituje reklam i nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. Rozgłośnia utrzymuje się z dobrowolnych wpłat radiosłuchaczy.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Radio Rodzina (@radio_rodzina)