KRRiT prosi prezesa TVP o „większą staranność w doborze materiałów” w „Wiadomościach”

  • Telewizja
  • Tylko u nas
  • TVP
Autor: mtom

Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji pozytywnie rozpatrzyła skargę Huberta Znajomskiego dotyczącą pokazywania kontrowersyjnych fragmentów konferencji Kamińskiego i Błaszczaka w sprawie migrantów przez TVP. Wskazano, że materiały „Wiadomości” wzbudziły zastrzeżenia KRRiT.

Sprawa ma związek ze skargą złożoną 27 września br. przez Huberta Znajomskiego, aktywistę i działacza politycznego. W swoim wniosku wskazał, że Telewizja Polska w głównym wydaniu „Wiadomości TVP1” złamała prawo, pokazując „ocenzurowane zdjęcia przedstawiające stosunki płciowe ze zwierzętami” powołując się na 202 § 3. kodeksu karnego.

Materiał w dalszym ciągu dostępny jest w sieci w niezmienionej formie (cenzura nałożona przez redakcję), fot. wiadomosci.tvp.pl

Były to fragmenty konferencji konferencji zorganizowanej przez Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie migrantów. Zaprezentowano na niej materiały, które polskie służby miały znaleźć w smartfonach migrantów chcącym przedostać się do Polski. Były to zdjęcia i wideo o treści pedofilskiej i zoofilskiej. Później jeden z internautów na łamach serwisu oko.press udowodnił, że przynajmniej część z nich materiałów już od co najmniej kilka lat dostępna jest w sieci i nie mogła zostać nagrana przez migrantów.

KRRiT ma zastrzeżenia do Telewizji Polskiej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w związku ze skargą przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Przeanalizowano cztery materiały wideo. Pierwszym z nich była transmisja z konferencji prasowej ministrów nadawana w TVP INFO. Później analizowano reportaż „Wiadomości TVP1” pt. „Hybrydowy atak na Polskę” z 27 września oraz materiały z serwisu TVP1 z dnia 28 września pt. „Polska odpiera atak ze wschodu” i „Brudna gra przeciwko Polsce”.

fot. TVP

Krajowy organ poinformował, że analizie poddano zarówno materiały od nadawcy jak również argumentację przedstawioną przez Telewizję Polską. W szczególności zwrócono uwagę na wskazane przez Znajomskiego przepisy związane z ochroną małoletnich przed nieodpowiednimi treściami i porę emisji materiałów (19:30-20:00). Rozważano również jakie możliwości miała TVP w zakresie „wyeliminowania obrazów niepożądanych i szkodliwych dla nieletnich widzów”.

Rada stwierdziła, że w przypadku nadawanej na żywo konferencji w TVP INFO nadawca miał ograniczone narzędzia w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu nieodpowiednich materiałów. Uznano jednak za zasadne wątpliwości wobec materiałów „Wiadomości TVP1” m.in. autorstwa Adriana Boreckiego.

Jak wskazała analiza, w materiale „Hybrydowy atak na Polskę (27 września) w dwóch planszach przez 5 sekund rozpowszechniono cztery fotografie ukazujące zachowania o charakterze zoofilskim i pedofilskim, natomiast w materiałach „Polska odpiera atak ze wschodu” i „Brudna gra przeciwko Polsce” (oba z 28 wrzześnia) użyto jednej planszy, tej samej w obu przypadkach, z dwoma fotografiami o tej tematyce – w pierwszym materiale plansza prezentowana była przez 2 sekundy, a w drugim przez 3 sekundy – czytamy w piśmie KRRiT z 3 grudnia.

KRRiT nie uznało tłumaczeń Telewizji Polskiej

Z analizy wynikło również, że ostrzeżenie o drastyczności prezentowanych treści miało miejsce wyłącznie przed materiałem „Polska odpiera atak ze wschodu” z 28 września br. Nie uznano tłumaczeń nadawcy, że czarne elementy zasłaniały miejsca intymne. KRRiT stwierdził, że była to cenzura nałożona jeszcze przez MSWiA i zdaniem Rady, TVP powinna podjąć wtedy dalej idące środki. 

TVP SA jako nadawca miała zarówno inne możliwości, jak też obowiązek skuteczniejszego zabezpieczenia treści fotografii zaprezentowanych w ww. wywiadach „Wiadomości” – czytamy w piśmie KRRiT.

Kontrolerzy powołują się również na art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi o tym, że nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Jak wskazuje Rada, przepis ten jednoznacznie pokazuje odpowiedzialność TVP za emitowane treści.

Przewodniczący KRRiT przekazał wnioski z kontroli Jackowi Kurskiemu

Przewodniczący KRRiT, Witold Kołodziejski przekazał prezesowi TVP, Jackowi Kurskiemu, wyniki przeprowadzonej analizy. Jak czytamy z pisma, zwrócił się również o „większą staranność w doborze materiałów”:

Przewodniczący KRRiT zwrócił się o większą staranność w doborze materiałów przeznaczonych do emisji w porach swobodnego dostępu do programu małoletnich odbiorców, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla ich fizycznego, psychicznego lub moralnego rozwoju – wynika z pisma KRRiT.