Netflix sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk

rafs

Platforma streamingowa VOD Netflix przystąpiła do Kodeksu Dobrych Praktyk IAB Polska. Tym samym jest pierwszym globalnym serwisem, który do niego dołączył.

Netflix w ramach swojego serwisu oferuje funkcje Ochrony Rodzicielskiej przed niepożądanymi treściami dla dzieci. Do tych należą:

  • Profil „Dzieci” – biblioteka produkcji dla dzieci do lat 12
  • Ograniczenia wiekowe – Netflix ma ograniczenie przez filtry 7+, 13+, 16+ i 18+, która pomaga w dostosowaniu treści dla odbiorców
  • Ograniczenia tytułów – pozwalają na dodawanie i usuwanie tytułów przez użytkowników z „Mojej listy”
  • Kod PIN – zabezpieczenie profilu PINem przed dziećmi i innymi użytkownikami
  • Automatyczne nieodtwarzanie następnych odcinków – blokada przed odtwarzaniem kolejnych odcinków serialu
  • Historia oglądania na profilu „Dzieci” – pozwala rodzicom na przejrzenie tego, co najmłodsi oglądali na koncie

Czym jest Kodeks Dobrych Praktyk?

Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie powstał w 2014 roku (aktualizacja 2 maja 2022 roku) i został zainicjowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska. Jego celem jest określenie szczegółowych warunków, jakim odpowiadać mają zabezpieczenia techniczne lub inne odpowiednie środki mające na celu ochronę małoletnich przed odbiorem audycji zagrażających

  • fizycznemu,
  • psychicznemu lub
  • moralnemu rozwojowi małoletnich,
  • w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc.

Autorzy kierowali się potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami z uwzględnieniem możliwości technicznych i stopnia szkodliwości audycji w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kodeks można znaleźć na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która inicjuje takie kodeksy, a także je wspiera i promuje. Według informacji KRRiT, poziom przestrzegania przez nadawców przepisów w aktach samoregulacyjnych przekracza 98%”.