Polska Wikipedia zamknięta w ramach akcji #SaveYourInternet

  • Internet
  • Social media
Autor: Mateusz W

4 lipca w godzinach popołudniowych Wikipedia w Polsce, Hiszpanii, Estonii i innych krajach ukryła swoje strony w związku z rozpatrywaniem przez Parlament Europejski sposobu procedowania nad dyrektywą o prawach autorskich. Wikipedia dołączyła do innych inicjatyw sprzeciwiających się dyrektywie skupionych wokół hasła #SaveYourInternet.

Użytkownikom tej sieciowej encyklopedii pokazuje się komunikat ze stanowiskiem społeczności Wikipedii. Wskazuje się w nim możliwe zagrożenie dla otwartości Internetu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przeciwko wspominanej dyrektywie opowiedziało się ponad 70 programistów w tym Tim Berners-Lee, współtwórca protokołu World Wide Web.

Powód protestu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w obecnej formie przewiduje regulację praw autorskich wydawców. Ponadto platformy internetowe zostałyby zobowiązane do współpracy z podmiotami praw autorskich w zakresie ochrony utworów (filmów, muzyki, dokumentów i innych). Ochrona mogłaby polegać m.in. na stosowaniu mechanizmów rozpoznawania treści.  Powyższe kwestie są regulowane przez art. 11 i art. 13 dyrektywy, których usunięcia chcą wikipedyści.

Powyższy komunikat pojawia się po wejściu do wybranego artykułu w polskiej wersji Wikipedii

Protest społeczności Wikipedii potrwa do jutra. Poniżej prezentujemy pełen tekst stanowiska wikipedystów:

Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,

5 lipca 2018 Parlament Europejski zdecyduje w głosowaniu, czy propozycję dyrektywy dotyczącej praw autorskich wystarczy procedować przez odpowiednią komisję, czy należy ją przegłosować plenarnie. Jeżeli nastąpi to pierwsze, a proponowana dyrektywa zostanie przyjęta w brzmieniu zaakceptowanym przez komisję JURI, otwartość Internetu będzie poważnie zagrożona.

Aktualna treść dyrektywy nie aktualizuje prawa autorskiego w Europie i nie promuje uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, a zagraża wolności online i tworzy przeszkody w dostępie do Sieci. Wprowadza nowe ograniczenia, filtry i restrykcje. Jeżeli propozycja zostanie przyjęta w obecnej formie, dzielenie się wiedzą encyklopedyczną w sieciach społecznościowych, czy znajdowanie artykułów w wyszukiwarkach może nie być możliwe. Wikipedia także będzie zagrożona.

Przeciw propozycji już zdecydowanie sprzeciwiło się ponad 70 programistów, w tym także twórca sieci, Tim Berners-Lee, 169 naukowców i badaczy, 145 organizacji zajmujących się prawami człowieka, wolnością słowa, badaniami naukowymi, a także branża technologiczna, Wikimedia Foundation, organizacja non-profit, która opiekuje się, między innymi, tą darmową encyklopedią.

Z tych powodów społeczność polskojęzycznej Wikipedii zdecydowała się na zaciemnienie wszystkich swoich stron. Chcemy nadal oferować darmową, otwartą, społecznościową encyklopedię opartą na weryfikowalnych źródłach. Wzywamy wszystkich członków i członkinie Parlamentu Europejskiego, aby głosowali przeciwko zawężeniu procedowania dyrektywy do dedykowanej komisji, aby w trakcie dyskusji plenarnej wrócono do rozmów i rozważono liczne propozycje zmian, pochodzących między innymi od organizacji ruchu Wikimedia, aby usunięto artykuły 11 i 13, jak i aby poszerzono wolność panoramy na całą Unię Europejską i poddano domenę publiczną większej ochronie.

https://meta.wikimedia.org/wiki/SaveYourInternet

Społeczność Wikipedii