Sejm podjął uchwałę dot. mediów publicznych. W TVP Info czarny pasek, retransmisja w TVP1

  • Radio
  • Telewizja
  • Polskie Radio
  • TVP
Autor: rafs

Sejm RP podjął ważną uchwałę. Dotyczy ona „przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”.

Za głosowało 244 posłów, przeciw 82, wstrzymało się 16. W niej można przeczytać, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

  • wzywa wszystkie organy państwa Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową,
  • w szczególności wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym – tj. do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych.

Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości wybrała się protestować w siedzibie telewizji publicznej na Woronicza 17. Uwiecznił to reporter TVN24, Artur Molęda.

Czarny pasek w TVP Info

W kanale TVP Info, który powinien być z założenia informacyjnym, zaraz po głosowaniu zaczęto emitować czarny pasek, jakby był stan żałoby narodowej. Obecnie kanał emituje rozmowy z publicystami prawej strony politycznego sporu. Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 21. ustawy o radiofonii i telewizji:

Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Około godziny 22:40 sygnał kanału informacyjnego zaczął retransmitować Program Pierwszy, przerywając film „Pojedynek na pustyni”.

Kilkanaście minut przed drugą w nocy zakończono program specjalny w TVP INFO. Zaraz po nim pokazano powtórkę „Wiadomości”. TVP1 mimo pasma powtórkowego TVP INFO utrzymało retransmisję kanału informacyjnego Telewizji Polskiej.

Co z Telewizją Polską?

Według informacji opublikowanych przez Onet, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podpisał odpowiednie dokumenty, które miały zostać ujawnione po przegłosowaniu uchwały. Nie wiadomo jednak, o które z rozwiązań chodzi. Może dotyczyć to wprowadzenia likwidatora do Telewizji Polskiej, a tym samym odwołania Mateusza Matyszkowicza ze stanowiska prezesa telewizji. Według portalu pierwsze wydanie nowych „Wiadomości” miałoby zostać nadane w środę, 20 grudnia lub w czwartek, 21 grudnia. Program miałby poprowadzić Marek Czyż.