Siły Zbrojne Ukrainy dziękują Polskiemu Radiu

  • Radio
  • Polskie Radio
Autor: rafs

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podziękował Polskiemu Radiu dla Ukrainy za systematyczne, obiektywne, kompletne i merytoryczne przedstawienie ich działań w obronie kraju oraz rozwój stosunków dwustronnych, w szczególności w sferze wojskowej.

W poście opublikowanym na Facebooku Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych napisano, że Ukraińcy są wdzięczni wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom za otwarte serca i domy dla milionów ukraińskich kobiet i dzieci, które znalazły schronienie w Polsce.

Polskie Radio na swoich antenach już od 24 lutego, czyli pierwszego dnia bandyckiego ataku armii rosyjskiej na Ukrainę, szeroko informuje nie tylko o sytuacji na froncie, ale również wspiera ukraińskich emigrantów w Polsce – publikując informacje mogące ułatwić im funkcjonowanie w nowej, niełatwej rzeczywistości. Publiczny nadawca cały czas rozszerza również swoją ofertę skierowaną dla naszych gości zza wschodniej granicy – emitując audycje dziennikarzy Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.

Dzięki temu w czasie inwazji rosyjskiej ludność cywilna Ukrainy w Polsce jest chroniona przed licznymi zbrodniami wojennymi popełnianymi przez rosyjskie wojsko – atakami na osoby cywilne, infrastrukturę oraz szpitale, zabójstwami i okaleczeniami, werbowaniem i wyzyskiem, gwałtami i innymi formami przemocy seksualnej, porwaniami, odmową dostępu do pomocy humanitarnej, rusyfikacją, przymusowymi deportacjami na czasowo okupowane terytoria Ukrainy lub do Rosji oraz przymusowym uzyskaniem rosyjskiego obywatelstwa – podkreślają autorzy wpisu.

Podziękowania dla redakcji Sekcji Ukraińskiej

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wyraził także wdzięczność Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy za relacje pod tytułem „Ukraina broni się przed Rosją”.

Fakt, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wyraził się z uznaniem o pracy dziennikarskiej Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy, cały nasz zespół redakcyjny uznaje za wielki zaszczyt oraz inspirację do dalszej pracy na rzecz utrzymania wysokiego poziomu publikowanych materiałów oraz audycji. Podziękowania od bohaterskiej Armii Ukraińskiej w okresie największego konfliktu zbrojnego w Europie od czasów II wojny światowej, opublikowane na oficjalnej stronie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy – tuż obok podziękowań dla najwyższych organów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wojska Polskiego – stanowią nie tylko wielkie wyróżnienie i honor dla wszystkich pracowników i współpracowników Polskiego Radia, ale również zobowiązują nas do dalszych wysiłków rozwijania projektów polskiej radiofonii publicznej zgodnie ze standardami misyjnego dziennikarstwa wolnego świata – mówi Andrzej Rybałt, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy.