Tadeusz Kowalski wybrany przez Senat na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  • Internet
  • Radio
  • Telewizja
Autor: rafs

Senat w czwartek, 4 sierpnia 2022 roku wybrał profesora Tadeusza Kowalskiego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kandydaturę Tadeusza Kowalskiego poparło 56 senatorów (cała większość senacka, senatorowie niezależni i niezrzeszeni oraz 3 senatorów Prawa i Sprawiedliwości), 40 było przeciw (PiS), a 3 się wstrzymało od głosu (PiS). Kowalski zastąpi na stanowisku Teresę Bochwic, której kadencja wygasła 22 lipca.

Co z innymi członkami KRRiT?

Członkami KRRiT wybranymi przez Sejm RP są Witold Kołodziejski i Elżbieta Więcławska-Sauk. Izba niższa parlamentu powinna wybrać nowych członków na następnym posiedzeniu. Powołanie członków ze strony prezydenta RP nastąpi we wrześniu, bo wtedy wygasają kadencje Janusza Kaweckiego i Andrzeja Sabatowskiego.

O Tadeuszu Kowalskim

Tadeusz Kowalski jest medioznawcą. W 1978 r. ukończył Wydział Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). Od 1978 r. jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, a od 2004 r. profesorem tej uczelni. Na początku lat 90. XX w. brał udział w pracach nad pierwszym projektem ustawy o radiofonii i telewizji. Wchodził w skład rad nadzorczych i programowych TVP, pracował jako ekspert Rady Europy ds. pluralizmu mediów i rozwoju nowych technologii informacyjnych. W latach 2008–15 był dyrektorem Filmoteki Narodowej. Jest autorem licznych publikacji na tematy medialne.