Telewizja TTV z koncesją na kolejne 10 lat. Konkurs na miejsce ATM Rozrywka w NTC

  • Telewizja
  • TVN Warner Bros. Discovery
Autor: mbog

9 listopada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego na kolejny okres stacji TTV. Właścicielem spółki odpowiedzialnej za nadawanie jest TVN S.A.

Telewizja TTV jest dostępna w naziemnej telewizji cyfrowej – na multipleksie 1, a także w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Stacja ma charakter publicystyczno-informacyjno-poradnikowo-edukacyjny poświęcony aktualnym wydarzeniom z różnych dziedzin życia. Nadawca zobowiązuje się do emisji audycji informacyjnych (15% w godzinach 6:00-23:00), publicystycznych (10%), edukacyjnych (7%), rozrywkowych (5%), poradniczych (2%), filmów dokumentalnych (10%) i fabularnych (0,5%), a także audycji sportowych (0,5%).

Wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres został złożony 17 grudnia 2019 roku. Decyzja Przewodniczącego KRRiT została wydana na podstawie uchwały Rady z 27 sierpnia 2020 roku.

Koniec ATM Rozrywka?

W październiku ATM Grupa poinformowała o problemach z udzieleniem koncesji na kolejny okres kanałowi ATM Rozrywka TV. Spółka twierdzi, że 14 stycznia 2020 roku skierowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o przedłużenie koncesji (wniosek należy złożyć na 12 miesięcy przed wygaśnięciem koncesji). 13 lipca ATM Grupa otrzymała pismo Przewodniczącego KRRiT z dnia 30 czerwca, w którym poinformował, że wniosek nie wpłynął do organu, w związku z czym nie toczy się postępowanie w sprawie przedłużenia koncesji.

Spółka ponownie złożyła wniosek o przedłużenie koncesji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. 30 października Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła wszczęcia postępowania.

W szczególności od postanowienia przysługuje emitentowi (ATM Grupa – przyp. red.) prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Przewodniczącego KRRiT. Niezależnie od rozważanych przez Emitenta środków ochrony prawnej istnieje ryzyko, że od dnia 25.02.2021 r. (data wygaśnięcia koncesji) Emitent nie będzie miał możliwości nadawania programu telewizyjnego ATM Rozrywka TV – informuje ATM Grupa w komunikacie.

10 listopada w Monitorze Polski pojawiło się ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w multipleksie 1, na miejsce ATM Rozrywka TV. Stacja ma mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany i nadawać przez 24 godziny na dobę. Spółka ATM Grupa poinformowała, że „niezależnie od rozważanych środków ochrony prawnej, wyraża wolę przystąpienia do takiego postępowania”.

Wnioski nadawców mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia ogłoszenia konkursu na częstotliwości naziemne.