TVN24 pokaże debatę o zmianach w ustawie o radiofonii i telewizji

  • Telewizja
  • TVN Warner Bros. Discovery
Autor: mbog

11 lipca telewizja TVN24 pokaże kolejny odcinek serii „Zawód: dziennikarz. Debata”. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie zapisów w projekcie ustawy o radiofonii i telewizji proponowanych przez posłów związanych z Prawem i Sprawiedliwością.

Gospodarzem programu będzie Krzysztof Skórzyński. Jego goście zastanowią się nad rolą wolnych mediów. Opowiedzą, jak ważni dla społeczeństwa są niezależni dziennikarze i co stanie się, gdy zabraknie ich głosu. Spróbują odpowiedzieć na pytanie: czemu politycy chcą uciszyć wolne media.

W poprzednich odcinkach programu „Zawód: dziennikarz. Debata” dyskutowano m.in. o roli dziennikarstwa śledczego. Program jest emitowany w co drugą niedzielę o godzinie 20:00 w TVN24.

„Zawód: dziennikarz. Debata – dyskusja o proponowanych zmianach prawa” w niedzielę, 11 lipca o godzinie 20:00 w TVN24.

TVN – zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

7 lipca do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Dotyczy on doprecyzowania regulacji umożliwiających przeciwdziałanie przejęciu kontroli nad nadawcami przez podmioty spoza UE. W uzasadnieniu podano, że chodzi między innymi o podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

W przypadku wprowadzenia nowych przepisów, o polską koncesję ubiegać się będą mogli nadawcy, w których m.in. bezpośredni lub pośredni udział osób bądź spółek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie przekracza 49%. Ponadto, jeśli nadawca ma strukturę niezgodną ze zmienionym artykułem, musi ją dostosować w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Zmiany w przepisach dotkną między innymi kanałów TVN Grupa Discovery nadających na podstawie polskich koncesji, np. TVN, TVN7, Metro i TVN24. Pośrednim właścicielem tych stacji jest amerykańska firma Discovery, Inc.