37,5 tys. zł zebrane w trakcie akcji „Czytasz i pomagasz!”

  • Prasa
  • Dzienniki
Autor: rafs

„Gazeta Wyborcza” zebrala 37 504,40 zł podczas akcji „Czytasz i pomagasz”. Wspomniane pieniądze zostaną podzielone pomiędzy trzy organizacje: Kampania Przeciw Homofobii, Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

W ramach akcji, zamawiając prenumeratę cyfrową, można było wybrać organizację, która otrzyma przychód z danej prenumeraty. Pisaliśmy o tym w zeszłym tygodniu na łamach omediach.info. Akcja zakończyła się 6 marca, znamy już jej wyniki.

Na konto Kampanii Przeciw Homofobii dzięki akcji „Gazety Wyborczej” wpłynęło 8945,30 zł. KPH będzie mogło przeznaczyć te pieniądze na wybrane cele, np. na pakiety edukacyjne dla szkół (koszt ok. 100 zł), spotkanie z posłem, by przekonać go do związków partnerskich (200 zł) oraz na wydruk billboardu kampanii społecznej (300 zł).
Centrum Praw Kobiet otrzymało 21291,80 zł i przeznaczy je m.in. na bezpieczny nocleg dla swoich podopiecznych (47 zł), porady prawne (85 zł) oraz obdukcje lekarskie (150 zł).
Natomiast na rzecz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej prenumeratorzy cyfrowej „Gazety Wyborczej” przekazali 7267,30 zł. Kwota zostanie przeznaczona na pomoc prawną dla potrzebujących (65 zł za jedną poradę).
„Gazeta Wyborcza” podziękowała swoim prenumeratorom za wsparcie na łamach gazety oraz na stronie wyborcza.pl.