Kanały TVP w DVB-T do końca 2023 roku. Powodem wojna w Ukrainie

  • Telewizja
  • TVP
Autor: rafs

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że trzeci multipleks naziemnej telewizji cyfrowej będzie mógł po 28 czerwca nadal nadawać w standardzie DVB-T. Zgodzono się na nadawanie w tym standardzie do końca 2023 roku.

Telewizja Polska dzięki temu będzie mogła nadawać swój MUX w DVB-T do 31 grudnia 2023 roku. Jednocześnie nadawca będzie mógł w dowolnie wybranym przez siebie momencie zmienić standard nadawania multipleksu, wcześniej uzyskując nowe pozwolenia radiowe. Oznacza to, że multipleksy 1 i 2 z kanałami nadawców komercyjnych będą nadawały w standardzie DVB-T2/HEVC, a trzeci nadal w DVB-T, o ile nadawca nie przełączy go do nowego standardu.

O podtrzymanie standardu DVB-T wnioskował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim piśmie wnioskował o o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A., przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w MUX-3, wskazanej w decyzji rezerwacyjnej nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. tak, aby sygnał tego multipleksu mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T lub standardzie DVB-T2 według wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po 29 czerwca 2022 r. aż do dnia 31 grudnia 2023 r., po której to dacie nadawanie na tym multipleksie będzie realizowane w standardzie DVB-T2.

Powołał się na artykuł 123. ust. 1 pkt. 3 Prawa telekomunikacyjnego, który mówi, że

Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku: 3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ma więc to związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3.

Co zrobi prezes UKE?

Prezes UKE podjął w związku z tym kroki odnośnie dalszych postępowań:

  1. 22 marca 2022 r.  – wszczęcie postępowanie dotyczącego zmiany w/w decyzji rezerwacyjnej. Treść została uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska S.A. nie wniosła uwag.
  2. 24 marca 2022 r. – wydanie nowej decyzji rezerwacyjnej, która umożliwia korzystanie ze standardu DVB-T lub DVB-T2 dla MUX-3 do 29 czerwca 2022 r.
  3. Do 27 marca 2022 r. – na wniosek Telewizji Polskiej S.A., wydanie nowych pozwoleń radiowych, pozwalających na kontynuowanie nadawania w standardzie DVB-T na MUX-3.
  4. Kwiecień –  wszczęcie postępowania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Częstotliwości w zakresie umożliwiającym nadawanie MUX3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do 31 grudnia 2023 roku. Plan zostanie poddany 30-dniowym konsultacjom społecznym.
  5. Wszczęcie postępowania ws. zmiany decyzji rezerwacyjnej z punktu 2. Treść zostanie uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowa decyzja będzie umożliwiała korzystanie ze standardu DVB-T dla MUX-3 do 31 grudnia 2023 r.

Nowy standard DVB-T2 HEVC już od poniedziałku

Już 28 marca w szesnastu lokalizacjach zostanie zakończone nadawanie sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T. Pierwszy etap przełączenia sygnału z DVB-T na DVB-T2 będzie miał miejsce w południowo-zachodniej Polsce.

Pod koniec kwietnia zostanie zmieniony standard nadawania w kolejnych województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim oraz zachodnio-pomorskim. W trzecim etapie, 23 maja sygnał DVB-T2 HEVC zyskają mieszkańcy wschodnich krańców województwa wielkopolskiego, południowych mazowieckiego, a także łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 27 czerwca, w ostatnim etapie standard zostanie zmieniony w północno-wschodniej Polsce.

Terminy przełączenia sygnału na DVB-T2/HEVC
Kiedy DVB-T2 w twoim regionie? – fot. Telewizja Polska