Poseł Marek Rutka nowym członkiem Rady Mediów Narodowych

  • Prasa
  • Radio
  • Telewizja
Autor: rafs

Poseł Lewicy Marek Rutka został nowym członkiem Rady Mediów Narodowych.

Postanowieniem z 26 lipca 2022 roku prezydent RP powołał posła Lewicy Marka Rutkę w skład Rady Mediów Narodowych. Zastąpił on Juliusza Brauna, któremu skończyła się kadencja i nie miał zamiaru ubiegać się o następną. Marek Rutka został wybrany z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej (w ramach porozumienia Lewica) do Sejmu w 2019 roku. Obecnie jest członkiem partii Nowa Lewica, w latach 2019-2021 był członkiem partii Wiosna Roberta Biedronia. W Sejmie jest członkiem komisji zdrowia i komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych.

Innym członkiem RMN jest poseł Robert Kwiatkowski (Polska Partia Socjalistyczna), który jest w składzie od 10 grudnia 2020 roku. Jego kadencja trwa.

Posłowie PiS wybrani do RMN przez Sejm

Na posiedzeniu Sejmu w piątek, 22 lipca wybrano trzech członków Rady Mediów Narodowych. Swoje stanowiska zachowali Krzysztof Czabański i Joanna Lichocka. Za Elżbietę Kruk w skład rady wszedł Piotr Babinetz, który jest przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wszystkich wymienionych wybrano z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Podczas przedstawiania kandydatur na posiedzeniu Sejmu posłanki opozycji (KO i Lewica) zwracały uwagę na podległość RMN wobec partii rządzącej i brak reakcji na jakość dziennikarstwa w mediach publicznych. Poseł Konfederacji Artur Dziambor zwracał uwagę na brak zaproszeń dla ich posłów do audycji publicystycznych TVP.

Czym jest Rada Mediów Narodowych

Rada Mediów Narodowych powstała 22 czerwca 2016 roku. Przejęła ona od ministra skarbu kompetencje powoływania i odwoływania prezesów i członków zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Dotyczy to także oddziałów regionalnych mediów publicznych. Rada liczy 5 członków, z czego 3 jest wybieranych przez Sejm, a 2 powoływanych przez Prezydenta RP. Kadencja trwa 6 lat.

Zrzeczenie się członkostwa ma miejsce przez

  • śmierć,
  • rezygnację,
  • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub
  • przedstawienie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczącym organu jest od 2 sierpnia 2016 roku Krzysztof Czabański.