RMF FM liderem, Radio Supernova z kolejnym antyrekordem

  • Radio
Autor: mab

Liderem słuchalności wśród stacji radiowych w Polsce bez zmian jest RMF FM – wynika z badania Radio Track za okres marzec – maj 2022 roku. Udział w czasie słuchania tej rozgłośni wynosi już 31,3%.

Stacja zaliczyła wzrost słuchalności na poziomie 1,2 p.p. zarówno w porównaniu kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Druga pozycja bez zmian należy Radia ZET z udziałem w czasie słuchania na poziomie 13,4%. Wśród ogólnopolskich rozgłośni wyraźnie zmalała słuchalność Radia RMF Classic. W ciągu kwartału udział zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego.

Słuchalność - ogólnopolskie

Wśród sieci radiowych liderem bez zmian jest Radio ESKA ze słuchalnością na poziomie 7,5%. Na drugim miejscu uplasowały się rozgłośnie należące do Audytorium 17. Podium zamyka RMF Maxxx z udziałami na poziomie 3,7%. Słuchalność Radia Supernova nadal spada, tym razem do poziomu 0,5%. Rok wcześniej stacja notowała udziały wynoszące 1,3% (w maju 2021 roku zmieniono format i nazwę z Radia WAWA).

Słuchalność - sieci radiowe

Badanie Radio Track na zlecenie Komitetu Badań Radiowych realizuje Kantar Polska. Badanie słuchalności radia w Polsce odbywa się metodą Day After Recall (CATI, CAPI). Dane są zbierane techniką wspomaganego wywiadu telefonicznego – ankieterzy rozmawiają telefonicznie z wylosowanymi respondentami na temat poprzedniego dnia.