STVR powstała w miejscu RTVS. Jest tymczasowy generalny dyrektor. Chaos pierwszego dnia istnienia

  • Radio
  • Telewizja
Autor: rafs

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini podpisał ustawę o STVR. Nowe media publiczne powstały w miejscu RTVS.

Ustawa została podpisana w ostatnim możliwym terminie. W życie weszła w poniedziałek, 1 lipca. Wcześniej, bo 20 czerwca uchwalił ją słowacki parlament głosami koalicji rządzącej. Posłowie opozycji nie brali udziału w głosowaniu.

Poprawki opozycji nie przeszły, w przeciwieństwie do tych od rządzących. W nich podwyższono wynagrodzenie dla prezesa STVR, a także dostosowano zakres nadawania regionalnych programów. Ugrupowania opozycyjne po podpisaniu ustawy zapowiedziały skierowanie jej do sądu konstytucyjnego.

1 lipca wygasła w związku z wejściem życia nowego prawa kadencja dyrektora generalnego RTVS Lubosza Machaja. Tym samym pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Narodowej Peter Żiga (Hlas) mianował na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego STVR Igora Slaninę.

Igor Slanina pracował  w latach 2016-2022 jako dyrektor spółki zależnej RTVS, Media RTVS. Odpowiada ona za sprzedaż czasu reklamowego na antenach radia i telewizji. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej.

Media publiczne mają w społeczeństwie demokratycznym swoje niezastępowalne miejsce, dlatego jest ważne, by na Słowacji były funkcjonalne i godne zaufanie telewizja i radio publiczne. Wiem, że publiczna instytucja przeżywa na Słowacji skomplikowany okres i żyjemy obecnie w czasach wyzwań publicznych.Przyjąłem ofertę tymczasowego szefowania STVR po rozważeniu różnych okoliczności. Moim priorytetem będzie, by STVR pełniła swoje funkcje mediów publicznych. Do Słowackiej Telewizji i Radia przychodzę jako menedżer, ale także jako człowiek, który w niej przepracował pięć lat i po ludzku przejmuje się ich losem. Wierzę, że moim atutem będzie praca w instytucji publicznej. W najbliższych dniach zamierzam skupić się na procesach przejścia z RTVS w STVR, spotkam się z obecnym zarządem oraz pracownikami.  Postaram się podjąć kroki, które doprowadzą do stabilności wewnątrz instytucji, a także na zewnątrz wśród ogółu społeczeństwamówi Igor Slanina.

Informację opublikowała RTVS na swojej stronie internetowej, ponieważ jeszcze nie istnieje strona STVR. Po wejściu na adres stvr.sk wyświetla się adres mailowy administratora strony. Według relacji portalu Sme.sk, pierwszy dzień istnienia STVR był oparty na chaosie. Dziennikarze nie wiedzieli, jak mają się przedstawiać w materiałach (RTVS czy STVR). Spółka również nie miała przygotowanej identyfikacji wizualnej. Nikt ponadto nie przyszedł do dziennikarzy rano jako osoba pełniąca obowiązki szefa medium. Dopiero po godzinie 14:00 dotychczasowy szef Lubosz Machaj wrócił do siedziby, by spotkać się ze Slaniną.

Jak informuje słowacki Dennik N, jedną z pierwszych decyzji nowego dyrektora było zwolnienie ze stanowiska szefa redakcji sportowej Jana Zgravcaka. W telewizji prowadził on program talent show „Hit roku”. Kadencja Igora Slaniny potrwa do 30 września bieżącego roku. Do wtedy zgodnie z ustawą słowacki parlament musi powołać nową Radę STVR, która powoła nowe władze Słowackiej Telewizji i Radia.

Co zmienia ustawa o STVR?

W ramach projektu RTVS (Radio i Telewizja Słowacji) zmienia się w STVR (Słowacka Telewizja i Radio). Zmiana nazwy dotyczy kontrowersji politycznych obecnie rządzących. Według narracji, nazwa dotyczyła tego, że radio i telewizja jest Słowacji, a nie, że jest określona przymiotnikiem „słowacka”, a tym samym media są „słowackie”. W nowej radzie nadzorczej ma zasiadać czterech przedstawicieli ministerstwa kultury i pięciu wybieranych przez parlament (po jednym w zakresie telewizji, radia, finansów i kultury). Członkowie będą wybierani na sześcioletnie kadencje.

Powstanie również komisja etyki składająca się z dziewięciu członków. Będzie ich mógł nominować między innymi słowackie organizacje kościelne oraz Macierz Słowacka. Nie będzie jednak w jej ramach miejsca dla przedstawicieli nauki i środowisk akademickich, co budzi wątpliwości części ekspertów. Ustawa obliguje wszystkie kanały telewizyjne i radiowe należące do nadawcy do emisji hymnu państwowego między 23:30 a 0:30. Obecnie obowiązujące prawo nie precyzuje dokładnie, które z nich mają go emitować.  Finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa pozostanie bez zmian.

Kiedy powstała RTVS?

RTVS (Radio I Telewizja Słowacji) powstała 1 stycznia 2011 roku jako połączenie istniejących instytucji Słowackiej telewizji i Słowackiego radia; nowa identyfikacja wizualna zadebiutowała jednak dopiero rok później. Spółkę powołał wówczas do życia również rząd Roberta Fico z bardzo podobną argumentacją. Ówczesny słowacki prezydent Ivan Gasparović wetował ustawę dwukrotnie, ale za każdym razem parlament ją przegłosowywał ponownie.  RTVS nadaje obecnie 9 kanałów radiowych  i 4 telewizyjne. Z końcem czerwca 2023 roku wycofano opłatę abonamentową na rzecz finansowania mediów z budżetu państwa oraz z reklam.