Na Słowacji nie ma już abonamentu RTV. Co zamiast niego?

  • Telewizja
Autor: rafs

Słowacy nie muszą już płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Od 1 lipca Słowacja zniosła opłatę abonamentową na media państwowe – Radio i Telewizję Słowacką (RTVS).

Stało się to na skutek przyjęcia w lutym przez Radę Narodową zmiany w ustawie o RTVS, która zmieniła sposób finansowania mediów publicznych. Od teraz są one finansowane z budżetu państwa. Dodatek na finansowanie RTVS będzie wynosił 0,17% PKB. Do tej pory za korzystanie z mediów publicznych obywatele Republiki Słowacji musieli płacić 4,64€, to jest około 21 złotych.

Nadawca na stronie internetowej wyjaśnił w opublikowanym oświadczeniu, że nie ma potrzeby opłacania abonamentu po 30 czerwca, ponieważ obowiązek wygasa automatycznie. Jeżeli ktoś wykonał nadpłatę, to zostanie ona mu zwrócona, a w przypadku niedopłaty zostanie wezwany do zapłaty. Takie procedury będą stosowane także w przypadku opłat z góry za kwartał, pół roku i rok.

Słowackie problemy z abonamentem

RTVS od zeszłego roku zwracało uwagę na problemy z finansowaniem mediów publicznych. Organizowano również specjalne spotkania z władzami, na które te nie przychodziły. Spotkaniami chciano zwrócić uwagę na niedostateczne finansowanie mediów z opłat abonamentowych. Stało się to po tym, jak rząd zwolnił niektóre grupy społeczne z comiesięcznych opłat za abonament radiowo-telewizyjny.

Rada RTVS od dłuższego czasu zwraca uwagę na niewystarczający model finansowania i na brak obecności zmian legislacyjnych, które w pierwszej kolejności zwiększyłyby niezależność mediów publicznych i pozwoliłyby na ustabilizowanie sytuacji finansowej RTVS. Bez zmiany systemowej związanej z finansowaniem RTVS, realizacja zadań przepisanych w ustawach będzie ograniczona, a rozwój w następnych latach niemożliwydodaje przewodniczący Rady RTVS Igor Gallo.

Ile w Polsce kosztuje abonament radiowo-telewizyjny w 2023 roku?

W 2023 roku w Polsce opłata za posiadanie odbiornika radiowego wynosi 8,70 zł miesięcznie. Jednak opłata za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego wynosi 27,30 zł miesięcznie. W przypadku, gdy posiadacz płaci co miesiąc, wtedy opłata za rok wynosi 327,60 zł. Posiadacz może płacić za dłuższy czas z góry. Przykładowo, jeżeli chce zapłacić za pół roku z góry, wtedy opłata wynosi 155,70 zł, a jeżeli za rok -294,90 zł. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że media publiczne w Polsce otrzymują od trzech lat od rządu dotacje z budżetu państwa i z obligacji skarbowych. Większość pieniędzy skierowanych jest do Telewizji Polskiej i do jej ośrodków regionalnych. Mniejsza część dywidendy kierowana jest do Polskiego Radia i rozgłośni zrzeszonych w Audytorium 17. Ponadto media publiczne w Polsce finansowane są także z reklam.