Słowacka RTVS z problemami finansowymi

  • Telewizja
Autor: rafs

Słowackie media publiczne – RTVS, podobnie jak ich czeski odpowiednik, boryka się z problemami finansowymi.

W czwartek, 3 listopada RTVS zorganizowała nadzwyczajne posiedzenie Rady RTVS.  Na spotkanie byli zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Kultury, ale nie pojawili się na miejscu.

W uchwale podjętej przez radę czytamy, że

bez aktywnego zaangażowania instytucji, kierownictwo RTVS może mieć problem ze sporządzeniem zbilansowanego budżetu na 2023 r. bez środków restrykcyjnych, które prowadziłyby do zakłócenia innych usług programowych RTVS, a także do ewentualnego ograniczenia realizacji ustawowych zadań nadawcy publicznego

Słowacki nadawca publiczny chciał zwrócić uwagę na niedostateczne finansowanie mediów z opłat abonamentowych. Stało się to po tym, jak rząd zwolnił niektóre grupy społeczne z comiesięcznych opłat za abonament radiowo-telewizyjny.

Rada RTVS od dłuższego czasu zwraca uwagę na niewystarczający model finansowania i na brak obecności zmian legislacyjnych, które w pierwszej kolejności zwiększyłyby niezależność mediów publicznych i pozwoliłyby na ustabilizowanie sytuacji finansowej RTVS. Bez zmiany systemowej związanej z finansowaniem RTVS, realizacja zadań przepisanych w ustawach będzie ograniczona, a rozwój w następnych latach niemożliwydodaje przewodniczący Rady RTVS Igor Gallo.

RTVS z groźbą ograniczenia oferty programowej

Wraz z uchwaleniem nowej ustawy medialnej na RTVS nałożono również dodatkowe obowiązki prawne w zakresie nadawania dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, co pociąga za sobą znaczny wzrost kosztów finansowych. Słowackie media publiczne są finansowane z opłat abonamentowych, z pieniędzy otrzymywanych od rządu oraz z reklam. Nadawca prowadzi rozmowy z ministerstwami. Ich negatywny wynik może sprawić, że dalsze funkcjonowanie mediów w obecnej formie będzie zagrożone.

Pracujemy nad nową umową z państwem, która mogłaby być uchwalona w najbliższych tygodniach. Rozmawiamy o wyższej rekompensacie za straty opłat abonamentowych. Bez gwarancji źródeł finansowych nie możemy uchwalić budżetu RTVS na 2023 rok. Chodzi o problem, który wymaga rozwiązania systemowego, ale był odraczany wielokrotnie. Ministerstwo Kultury wnioskuje jako rozwiązanie zmianę w ustawie o RTVS. W obecnej sytuacji rządowej taka zmiana jest dalekosiężna, a my potrzebujemy szybkiego rozwiązania. W przeciwnym razie będziemy musieli wypełnić te obowiązki, które na nas nakłada prawo i będziemy zmuszeni ograniczyć ofertę programową RTVSmówi dyrektor generalny RTVS Ľuboš Machaj

Problemy finansowe Czeskiej Telewizji

Z problemami finansowymi związanymi między innymi z inflacją boryka się także czeski nadawca publiczny – Czeska Telewizja. W kwietniu ogłoszono zmiany konieczne do wprowadzenia w celach oszczędnościowych. W sierpniu CT odsprzedała część spotkań mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze nadawcy komercyjnemu TV Nova. Stąd po raz pierwszy w historii Czech stacja komercyjna będzie nadawać mecze mistrzostw świata.

Z tych samych powodów Czeska Telewizja podjęła decyzję o zamknięciu „Trójki”, kanału nadającego stare programy ze swojej historii dla seniorów. Emisja ma zakończyć się 31 grudnia 2022 roku. Włodarze mediów zaznaczają, że jeżeli sytuacja na to pozwoli, to przywrócą emisję trzeciego kanału.