Telewizja Polska planuje zbudować nową halę zdjęciową

  • Telewizja
  • TVP
Autor: mbog

16 października telewizja publiczna ogłosiła przetarg na projekt i budowę nowej hali zdjęciowej. Budynek powstanie na terenie należącym do TVP – przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie.

Budynek nowej hali o powierzchni 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powstanie w miejscu dotychczasowych hal zdjęciowych P1 i L2. Będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Oprócz hali zdjęciowej, na wyższych kondygnacjach zlokalizowane będą garderoby i biura oraz restauracja wraz z tarasem i zielonym dachem do nagrań plenerowych.

W hali zdjęciowej będą realizowane: spektakle Teatru Telewizji, wydarzenia kulturalne i okolicznościowe, oprawy sportowe olimpiad, mistrzostwa świata, wieczory wyborcze, programy publicystyczne z udziałem publiczności, konferencje ramówkowe, programy talent show, wydarzenia muzyczne.

Ze względu na zaniedbania w obszarze finansowania mediów publicznych Telewizja Polska zmuszona była wstrzymywać większość istotnych inwestycji. Realizacja hali zdjęciowej jest decyzją strategiczną, która na wiele lat zapewni Spółce wysoką pozycję na rynku telewizyjnym. Bez tego obiektu, rola telewizji publicznej będzie sukcesywnie marginalizowana i sprowadzana do pośrednika w emisji kluczowych produkcji charakteryzujących się najwyższą rentownością, oglądalnością i uznaniem widzów. Obecnie, takie produkcje są realizowane w obiektach podmiotów zewnętrznych, ponieważ powierzchnie własne, jakimi dysponuje TVP nie spełniają wymogów technicznych. Przedsięwzięcie to zabezpiecza core business TVP na wiele lat – poinformował Jacek Kurski, Prezes Zarządu TVP.

Zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego, powyżej progu unijnego, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia wielokrotnie przekracza kwotę 5,548 miliona euro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przetarg został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.