Discovery

TVN24 bez koncesji na nadawanie satelitarne? „Ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa”

mbog

Spółka TVN S.A. wydała oświadczenie w związku z debatą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Nadawca twierdzi, że struktura własnościowa jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.

W oświadczeniu TVN S.A. dodaje także, że fakt zgodności struktury własnościowej z polskim prawem potwierdzają przygotowane na ich zlecenie „niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa”.

Podkreślamy, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do naszej Spółki i do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości. Planowana w przyszłości fuzja z Warner Media nie może stanowić pretekstu do przedłużania procesu rekoncesyjnego, gdyż jeszcze nie miała miejsca – można przeczytać w oświadczeniu.

Ponad rok temu spółka złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o wydanie koncesji dla kanału TVN24 na kolejne 10 lat. Do tej pory Rada nie podjęła odpowiedniej uchwały. W czerwcu 2021 roku portal Press.pl poinformował, że powodem wydłużenia całego procesu jest zapowiedziana fuzja Warner Media z Discovery. KRRiT analizuje, w jaki sposób może ona wpłynąć na strukturę własnościową spółki.

1 lipca 2021 roku wszedł w życie akt nowelizujący Ustawę Medialną. Zgodnie z nową definicją koncesja może być udzielona, jeśli „udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%„. Tego ograniczenia nie stosuje się dla spółek, których siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właścicielem TVN S.A. jest Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Spółka ta jednak jest powiązana z amerykańską firmą Discovery, Inc.

ATM Rozrywka bez koncesji. Sąd Administracyjny uchylił postanowienie KRRiT

24 lutego 2021 roku koncesja dla kanału ATM Rozrywka TV uległa wygaśnięciu, a kanał zakończył nadawanie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podjęła decyzji o wydaniu koncesji na kolejny okres w związku z brakiem wniosku od właściciela stacji. Jednak spółka, ATM Grupa S.A. twierdzi, że dostarczyła odpowiedni dokument w terminie.

Jednym z podjętych działań przez spółkę było ponowne złożenie wniosku wraz z prośbą o przywrócenie terminu. KRRiT odmówiła wszczęcia postępowania. ATM Grupa zwróciła się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA przychylił się do stanowiska spółki i uznał, że termin ten ma charakter procesowy, a nie materialny. W związku z tym firma może wnioskować o jego przywrócenie. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej.