Ruszają konsultacje ws. nowej ustawy medialnej. W niej m. in. likwidacja abonamentu RTV i zmiany w KRRiT

 • Radio
 • Telewizja
Autor: rafs

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego otwiera konsultacje w sprawie nowej ustawy medialnej. W niej mogą zajść zasadnicze zmiany w strukturze medialnej.

Informację opublikowano na stronach ministerstwa w poniedziałek, 24 czerwca. Uwagi do zapisów należy zawrzeć w formie tabeli edytowalnej według wzoru i przesłać na adres dmisk@mkidn.gov.pl. Termin na nadsyłanie zgłoszeń jest do 23 września.

W październiku zostaną opublikowane wyniki konsultacji, a na koniec roku ma zostać przedstawiony projekt ustawy i skierowany do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Oznacza to, że nowa ustawa medialna trafi do parlamentu najwcześniej w 2025 roku.

Media publiczne dotyczą każdego z nas. To nie tylko telewizja, ale też radio i prasa, które wpływają na kształtowanie opinii publicznej. To jeden z filarów demokracji, dlatego tak ważne jest stworzenie klarownych zasad funkcjonowania i zabezpieczenie niezależności mediów. Zależy nam na przygotowaniu ustawy w jak najbardziej demokratyczny sposób, dlatego też podjęliśmy decyzję o szerokich konsultacjach założeń, do których każdy będzie mógł się odnieść – mówi Hanna Wróblewska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Założenia nowej ustawy medialnej

MKiDN zaznacza, że przygotowywane założenia są w związku z implementacją Europejskiego Aktu o Wolności Mediów z 7 maja 2024 roku. Celem regulacji jest zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji i niezależności redakcyjnej mediów na poziomie unijnym. Proponowane zmiany skupiają się głównie na mediach publicznych. Ministerstwo proponuje:

 • likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, zamiast niego byłoby finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa – byłaby gwarancja stałych środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09% PKB rocznie, co pozwoliłoby na ograniczenie reklam w TVP i skupieniu na misji; całość realizacji misji podlegałaby ocenie społecznej i kontroli ze strony KRRiT

W przypadku zmian w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, MKiDN proponuje:

 • gwarancję większej niezależności i powrót do 9 członków – 4 z Sejmu, 3 z Senatu, 2 od prezydenta RP;  wprowadzenie rotacyjności członków, wymiana 3 po 2 latach kadencji przy zachowaniu 6-letniej kadencji
 • rozszerzenie kompetencji KRRiT o wprowadzenie większej przejrzystości struktury właścicielskiej mediów poprzez opracowanie krajowej bazy danych własności mediów,  koordynację środków dotyczących usług medialnych spoza UE, co może stanowić istotny element w walce z dezinformacją i propagandą (m.in. ze strony mediów rosyjskich) oraz prowadzenie okresowego monitoringu stanu pluralizmu mediów w Polsce
 • po wprowadzeniu tych zmian, likwidacja Rady Mediów Narodowych

Zmiany w mediach publicznych – propozycje zmian

Jeżeli chodzi o powoływanie władz mediów publicznych, ministerstwo proponuje, aby

 • były zasady, wedle których KRRiT i ministerstwo powoływałyby rady nadzorcze (co za tym idzie, określenie kompetencji koniecznych do sprawowania funkcji oraz podawanie do publicznej wiadomości oceny poszczególnych kandydatów i uzasadnienia wyboru poszczególnych członków rad nadzorczych)
 • dwuetapowe konkursy na członków zarządów, KRRiT wybierałaby najlepszego kandydata
 • otwarte konkursy do rad programowych mediów publicznych – kandydaci zgłaszani przez organizacje pozarządowe oraz pracowników spółek publicznej radiofonii i telewizji, rady nadzorowałyby realizację misji publicznej

Ministerstwo proponuje także zmiany w kontekście pluralizmu mediów. Tutaj chce, aby:

 • ograniczenie prowadzenia działalności na rynku medialnym przez jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwo chce, żeby była mocna pozycja niezależnych mediów lokalnych, których zadaniem jest rzetelne informowanie, kontrola i krytyka społeczna
 • wydawanie pieniędzy na media – kontrola koncentracji rynku medialnego pod kątem jej wpływu na pluralizm i niezależność redakcyjną oraz zasad wydawania środków publicznych na reklamy. Chcą transparentnych wydatków

Projekt nowej ustawy medialnej jest przygotowany od czasu zmian w mediach publicznych na przełomie 2023 i 2024 roku.

Problemy TVP z transmisjami internetowymi EURO 2024

Telewizja Polska zmaga się z problemami związanymi z transmisjami internetowymi meczów UEFA EURO 2024. Problemy występowały podczas meczów Polski oraz przy starciu Słowenia – Serbia.  Nadawca publiczny zrzucił przy meczach reprezentacji Polski winę na atak DDoS, a nie na przeciążenie spowodowane naporem kibiców na strony.  Za drugim razem zapewnił alternatywny strumień.