Koncesja TVN24

TVN24 warunkowo z holenderską koncesją od 27 września

mbog

14 lipca spółka Discovery Communications Benelux B.V. wysłała do holenderskiego odpowiednika KRRiT wniosek o licencję dla TVN24. Commissariaat voor de Media wyraził zgodę na nadawanie kanału pod warunkiem nieotrzymania koncesji w Polsce.

Z udostępnionej przez holenderski organ decyzji wynika, że procedowanie wniosku rozpoczęło się już po dwóch dniach od wysłania pisma. Po tygodniu Biuro Komisarza poprosiło nadawcę o uzupełnienie informacji. 29 lipca holenderski odpowiednik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyraził warunkową zgodę na udzielenie licencji.

Holenderska koncesja TVN24 będzie ważna od 27 września, przez kolejne 5 lat. Decyzja zawiera dodatkowe informacje, których nie ma w standardowych dokumentach tego typu. Jednym z warunków jest nieuzyskanie przez nadawcę koncesji na terytorium Polski lub innego kraju członkowskiego. W przeciwnym razie możliwe jest cofnięcie wydanej zgody. Commissariaat voor de Media kilkukrotnie wymienił z nazwy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

TVN24 wkrótce bez polskiej koncesji?

Telewizja TVN24 rozpoczęła nadawanie w 2001 roku i od początku nadaje na polskiej koncesji wydanej przez KRRiT. 26 września 2021 roku wygaśnie dotychczasowa zgoda na nadawanie kanału. Właściciel wysłał odpowiedni wniosek 19 miesięcy temu, zgodnie z terminem określonym przez ustawodawcę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dnia publikacji artykułu nie podjęła decyzji w sprawie wydania koncesji na kolejny okres.

W sierpniu zarząd TVN S.A. poinformował, że w związku z brakiem odnowienia koncesji dla kanału TVN24, został złożony wniosek o przyznanie holenderskiego odpowiednika tego dokumentu. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski udzielił też już zgody operatorom na wpisanie stacji TVN24 do rejestru programów rozprowadzanych. Dzięki licencjom wydanym w Niderlandach dostępne są w Polsce stacje, takie jak Discovery Channel, Animal Planet, TLC i Food Network.

Jednak ciągle wierzymy, że nie będziemy zmuszeni z niej skorzystać. Spełniamy wszelkie warunki, aby uzyskać rekoncesję w Polsce, apelujemy więc o jej niezwłoczne przyznanie – poinformował nadawca w sierpniu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatruje także wniosek o udzielenie koncesji dla naziemnej stacji TVN7. Aktualna zgoda ważna jest do 25 lutego 2022 roku.

Ustawa nazywana „Lex TVN” wraca do Sejmu

7 lipca do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów, o koncesję ubiegać się będą mogli nadawcy, w których m.in. bezpośredni lub pośredni udział osób bądź spółek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie przekracza 49%. Zmiany w przepisach dotkną między innymi kanałów TVN Grupa Discovery, które pośrednio są kontrolowane przez amerykańską spółkę.

11 sierpnia ustawa została przegłosowana przez Sejm – 228 głosów było „za”. Senat w czwartek, 9 września podjął uchwałę w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Za odrzuceniem było 53 senatorów, przeciw 37, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Sejm, aby odrzucić decyzję Senatu, potrzebuje bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.