PKN Orlen może przejąć spółkę Polska Press

  • Prasa
Autor: mbog

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zgodził się na zakup spółki Polska Press przez PKN Orlen. Polski Koncern Naftowy przejmuje wydawnictwo od niemieckiej firmy Verlagsgruppe Passau Capital Group.

Polska Press jest wydawcą ogólnopolskiego dziennika Polska Times, a także regionalnych gazet takich jak Dziennik Zachodni, Gazeta Wrocławska, Dziennik Bałtycki, Głos Wielkopolski i Express Ilustrowany. Grupa wydawnicza jest również właścicielem lokalnych portali, m.in. NaszeMiasto.pl oraz czasopism Moto Salon i Nasza Historia.

Planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej, na której jest obecna Polska Press, a nie był dotychczas obecny PKN Orlen. Zmianie ulegnie wyłącznie właściciel spółki Polska Press, zaś udziały rynkowe poszczególnych jego uczestników pozostają bez zmian. Po starannej analizie zebranych materiałów i ocenie skutków rynkowych połączenia spełnione zostały kryteria do wydania bezwarunkowej zgody dla koncentracji spółek PKN Orlen i Polska Press – poinformował Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku tego przejęcia należy mówić o koncentracji wertykalnej zachodzącej pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu prasy. Zgoda została wydana po analizie informacji i dokumentów. UOKiK zapoznał się również z opiniami przesłanymi między innymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Towarzystwo Dziennikarskie i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Umowa przedwstępna na przejęcie została podpisana w grudniu ubiegłego roku. W czerwcu 2020 roku Polski Koncern Naftowy przejął spółkę Ruch – sprzedawcę prasy i artykułów konsumpcyjnych.