Prezydent powoła Marzenę Paczuską i Hannę Karp w skład KRRiT

  • Prasa
  • Radio
  • Telewizja
Autor: rafs

W poniedziałek, 3 października prezydent RP Andrzej Duda ma uzupełnić skład nowej kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zgodnie z ustawą zasadniczą, głowa państwa wskazuje ze swojego ramienia dwie osoby na członków KRRiT. Informacje Polskiej Agencji Prasowej potwierdzają doniesienia z września.

Skład rady mają uzupełnić Marzena Paczuska i doktorka Hanna Karp.  Marzena Paczuska była szefową „Wiadomości TVP” po przejęciu mediów publicznych przez PiS, członkinią zarządu TVP, a w ostatnim czasie pracowała w Poczcie Polskiej. dr Hanna Karp jest medioznawczynią związaną z mediami ojca Tadeusza Rydzyka oraz z jego Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Karp jest autorką raportu relacjonującego przekazywanie informacji przez media w okresie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku. W wyniku raportu TVN pod koniec 2017 roku otrzymał, ostatecznie umorzoną, karę od KRRiT w wysokości 1,48 mln złotych za naruszenie artykułu 18. ust. 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

Kto jeszcze jest w składzie nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

Swoich członków do KRRiT powołali już Sejm i Senat. Jako pierwsza tego dokonała izba wyższa polskiego parlamentu. Ona powołała 6 sierpnia medioznawcę, profesora Tadeusza Kowalskiego, którego poparło 56 senatorów.  Izba niższa powołała swoich dwóch członków 16 września. W głosowaniu Sejm wybrał Agnieszkę Glapiak, związaną z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Macieja Świrskiego, który jest twórcą Reduty Dobrego Imienia, a w przeszłości wchodził w skład zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Otrzymali oni 234 głosy „za”. Kandydaci startujący z ramienia opozycji nie uzyskali wymaganej większości głosów. Prezydent swoimi powołaniami uzupełnia 5-osobowy skład rady, w której decyzje podejmowane są większością 4/5 członków. Po wypełnieniu składu, rada będzie musiała zebrać się na pierwszym posiedzeniu, gdzie zostanie wybrany nowy przewodniczący lub przewodnicząca. Poprzednim był Witold Kołodziejski, który zakończył swoją kadencję we wrześniu.