Senat odrzucił ustawę Lex-TVN

  • Telewizja
  • TVN Warner Bros. Discovery
Autor: rafs

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną także „lex-TVN”. Sejm, by odrzucić decyzję Senatu potrzebuje bezwzględnej większości głosów.

We wtorek, 7 września nad ustawą obradowały połączone trzy komisje senackie. Większością 23 do 11 rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy. Senat w czwartek, 9 września podjął uchwałę w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Za odrzuceniem było 53 senatorów, przeciw 37, a 3 osoby wstrzymało się od głosu. Oprócz 52 senatorów, którzy zapowiadali w stanowisku z 25 sierpnia głosowanie za odrzuceniem, zagłosował także senator klubu PiS Jan Maria Jackowski. Wcześniej odbyła się debata, w której nie wziął udziału nikt ze strony rządowej ani wnioskodawców.

Ustawa wraca teraz do Sejmu. Ten, by odrzucić uchwałę Senatu o jej odrzuceniu potrzebuje bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Polska koncesja TVN24 wygasa za 17 dni – KRRiT nadal nie podjęła decyzji o jej przedłużeniu


26 września 2021 roku wygaśnie dotychczasowa polska koncesja TVN24 na nadawanie satelitarne. Nadawca w lutym 2020 roku złożył wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o jej przedłużenie na kolejny okres. Wobec przeciągającego się procesu,  TVN24 złożył wniosek o udzielenie koncesji w holenderskim odpowiedniku KRRiT i uzyskał ją w lipcu br. 30 sierpnia br. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił zgodę operatorom na wpisanie stacji TVN24 do rejestru na podstawie koncesji udzielonej Discovery Communications Benelux B.V. . Według KRRiT, „Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu „TVN24” również po 26 września 2021 r., niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań”. KRRiT na ostatnich posiedzeniach nie podjęła decyzji o przedłużeniu lub odebraniu koncesji.