TOK FM ponownie ukarane przez KRRiT. „Znieważenie Prezydenta RP”

  • Agora
Autor: rafs

Rozgłośnia TOK FM ukarana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Radio należące do spółki Inforadio (Grupa Eurozet) zostało ukarane przez przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego karą finansową w wysokości 80 tysięcy zł. Jest to niemal maksymalna wysokość kary, gdyż jej górna granica wynosi 88 975 zł (połowa opłaty za dysponowanie częstotliwością do nadawania programu).

Decyzja została wydana w wyniku zakończenia postępowania wszczętego z urzędu przez Przewodniczącego KRRiT oraz monitoringu programu pn. TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne (dalej „TOK FM”), przeprowadzonego na 14-dniowej próbie programowej i opracowanego metodą tzw. tygodnia konstruowanego (każdy dzień z innego tygodnia emisji – przyp. redakcji). Monitoringiem objęto audycje wyemitowane 24 stycznia, 1, 17 i 25 lutego oraz 15 kwietnia 2023 roku.

Chodzi o dwa przeglądy prasy z poranka TOK FM 24 stycznia i 1 lutego 2023 roku, rozmowę z dr. Mirosławem Oczkosiem z poranka 17 lutego, a także dwie audycje z pasma powtórkowego 25 lutego i 15 kwietnia. Organ stwierdził, że nadawca prezentował wypowiedzi spełniające przesłanki „postępującej brutalizacji języka debaty publicznej, zmierzające do zacierania  granicy między zaangażowaną publicystyką a mową nienawiści”.

KRRIT: obecne znieważanie prezydenta, brutalizacja języka debaty publicznej

Dalej w wymienionych audycjach rada zauważyła, że były obecne sformułowania znieważające godność między innymi Prezydenta RP, a także wypowiedzi, które ośmieszały i wyszydzały niektóre osoby i grupy społeczne. Również były zooinwektywy (problem charakteryzowania ludzi za pośrednictwem nazw zwierząt), co nosiło znamiona mowy nienawiści. KRRiT stwierdziła, że wiele razy naruszono zasady zawodu dziennikarza. Wyliczają rzetelność i staranność zawodowa, a także rozpowszechnianie treści naruszających prawa innych osób oraz propagujących zachowania dyskryminacyjne ze względu na poglądy polityczne.

TOK FM ukarane nie po raz pierwszy

To nie pierwsza kara Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego w stosunku Radia TOK FM. W kwietniu 2023 roku spółka również otrzymała 80 tysięcy złotych za to, że w audycji poniżono i naruszono godność ofiar II Wojny Światowej, w tym Żydów. Pojawiły się w niej treści dyskryminujące i nawołujące do nienawiści z uwagi na poglądy polityczne. Obrażono ponadto profesora Wojciecha Roszkowskiego.

TOK FM odwołała się od tej sankcji, pierwsza rozprawa odbędzie się 19 kwietnia. Przy informacji o przedłużeniu koncesji 6 lipca 2023 roku, KRRiT opublikowała dodatkowo raport mówiący o mowie nienawiści w rozgłośni. Większość audycji wymienionych w nim prowadził Piotr Maślak, który zakończył współpracę z rozgłośnią i przechodzi do TVP Info.