Agora z tytułem Etyczna Firma 2021. Kto jeszcze został nagrodzony?

  • Internet
  • Agora
Autor: rafs

Agora znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu Etyczna Firma, organizowanego przez redakcję „Pulsu Biznesu”./wstep]

Spółka została doceniona za działania z 2021 r., które skoncentrowane były m.in. na wsparciu pracowników i organizacji pozarządowych, a także realizacji własnych projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Od 8 lat redakcja „Pulsu Biznesu” wskazuje odpowiedzialne przedsiębiorstwa w konkursie Etyczna Firma, nagradzając najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Celem jest promowanie tych firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji.

W ostatniej edycji konkursu do rywalizacji o tytuł zgłosiły się 154 podmioty z różnych sektorów rynku. Ostatecznie w gronie laureatów znalazło się 31 spółek, w tym 6 w kategorii Super Etyczna Firma, 19 w kategorii Duża Firma oraz 6 w kategorii Mała Firma.

Jak wskazali organizatorzy,

większość laureatów konkursu Etyczna Firma 2021 już oswoiła pandemię i choć [firmy] nadal wspierały służby medyczne czy swoich pracowników, to coraz większą uwagę koncentrowały na ochronie środowiska, inkluzywności zespołów, godnych warunkach zatrudnienia czy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

Nagroda dla Agory

Agora została laureatką tytułu Etyczna Firma 2021 w kategorii Duża Firma. To kolejne – po m.in. Srebrnym Listku CSR „Polityki” – wyróżnienie dla spółki za projekty z obszaru ESG oraz jej odpowiedzialne podejście do zarządzania organizacją.

Jedną z fundamentalnych wartości leżących u podstaw naszej firmy jest poszanowanie praw człowieka. Prawa te są rozumiane bardzo szeroko – począwszy od zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, czyli m.in. godnych warunków zatrudnienia, poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu, aż po zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników. Dodatkowo Agora poprzez swoje marki i media inicjuje oraz angażuje się w liczne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając przy tym wiele organizacji pozarządowych, np. WOŚP, Greenpeace czy PCPM. Tytuł Etyczna Firma to dla nas ważne wyróżnienie. Potwierdza ono słuszność i skuteczność prowadzonych przez nas działań, jednocześnie doceniając zaangażowanie, wysokie standardy etyczne i ogromne serce wszystkich pracowników oraz współpracowników Grupy Agora,bez których uzyskanie takiego miana nie byłoby możliwe.wyjaśnia Nina Graboś, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Agory.

Inni laureaci plebiscytu „Etyczna Firma”

W kategorii „Duża Firma” nagrodę otrzymali także Allegro, ArcelorMittal Poland, AstraZeneca Pharma Poland, BNP Paribas Bank Polska, Grupa Ferrero, Grupa Kapitałowa CCC, Grupa VELUX, Lidl Polska, MoneyGram Poland, MSD Polska, Polpharma, PZN, Robert Bosch, Santander Bank Polska, STU ERGO Hestia, Totalizator Sportowy, Walstead Central Europe, Veolia Energia Polska.

W kategorii „Małych i Mikroprzedsiębiorstw” wyróżnienie otrzymały BAMA Logistics, Bespoke, e-BI, Grantera, JWW, Prologis. Natomiast nagrodę w kategorii „Super Etyczna Firma 2021” otrzymały firmy: CBRE, Intel Technology Poland, Nationale-Nederlanden, PZU SA, SALTUS Ubezpieczenia, Unum Życie.