Roman Imielski pierwszym zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Kiedy obejmie funkcję?

  • Internet
  • Prasa
  • Agora
  • Dzienniki
Autor: rafs

Trwają zmiany w Gazecie Wyborczej. Redakcja podała do wiadomości, kto zostanie pierwszym zastępcą redaktora naczelnego gazety codziennej.

Będzie nim Roman Imielski, dotychczasowy szef działu politycznego gazety. Swoje stanowisko obejmie w poniedziałek, 1 stycznia 2024 roku. Nową osobę do pełnienia tej funkcji wybrała Rada Redakcji dziennika, w której składzie znajdują się: Adam Michnik, Helena Łuczywo, Piotr Stasiński i Jarosław Kurski. Ostatni z nich w środę, 13 grudnia ustąpił ze stanowiska, które zajmie Imielski. Brat Jacka Kurskiego, który był przedstawicielem Polski w Banku Światowym, a wcześniej szefem telewizji rządowej, pozostanie w redakcji jako Senior Editor.  Redaktorem naczelnym dziennika pozostaje od 8 maja 1989 roku Adam Michnik, dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej, były poseł na Sejm RP.

Niezmiernie cieszę się, że w momencie tak ważnym zarówno dla rynku mediów w Polsce, jak i dla całego kraju, odpowiedzialność za codzienne kierowanie redakcją największego ogólnopolskiego dziennika opiniotwórczego przypadnie dziennikarzowi, który od wielu lat sprawuje pieczę nad działem politycznym i wiadomościami krajowymi „Wyborczej” – mówi Bartosz Hojka, prezes Agory.

Zastępcami redaktora naczelnego w dalszym ciągu są także Aleksandra Sobczak i Bartosz T. Wieliński. Oni wraz z Romanem Imielskim będą kierowali redakcją. Dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego Mikołaj Chrzan będzie członkiem zarządu nowej spółki Wyborcza, która rozpocznie działalność operacyjną z początkiem kwietnia 2024 r.

Kim jest Roman Imielski?

Roman Imielski od 2019 r. jest zastępcą redaktora naczelnego i szefem działu politycznego „Gazety Wyborczej”. Pracę w „Wyborczej” rozpoczął na studiach, w maju 1995 r. w katowickim oddziale dziennika. Od 1996 r. był reporterem z Zagłębia. W 2001 r. zaczął pracę w redakcji w Warszawie jako wiceszef działu sportowego i szef reporterów lokalnych. W 2007 r. został wiceszefem, a potem szefem działu zagranicznego. Pełnił też funkcję sekretarza redakcji „Gazety Wyborczej”, szefa serwisu Wyborcza.pl i działu Wideo. Od 2017 r. kieruje działem Kraj. Jest współautorem książki „Najważniejszy mecz Kremla”. Ukończył historię na Uniwersytecie Śląskim.