Cyfrowy Polsat ma dodatkowe dwa lata na spłatę kredytów

  • Polsat Box
Autor: mnie

Cyfrowy Polsat zawarł umowę z bankami, na mocy której zmieni się ostateczna data spłaty kredytu terminowego i rewolwingowego. Spółka musi spłacić zobowiązania nie do 21 września 2020, ale do 30 września 2022 r.

Zmianie uległ też poziom wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, przy którym spółka może zażądać zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych w związku z umową kredytów lub po przekroczeniu którego Cyfrowy Polsat będzie musiał ponownie ustanowić zwolnione zabezpieczenia, na 3,00:1 (pierwotnie 1,75:1).

W związku ze zmianą ostatecznej daty spłaty kredytu terminowego, został ustalony nowy harmonogram jego spłaty. W latach 2019-2021 łączna wysokość rat w każdym roku wyniesie 1.017.600.000,00 zł, a w 2022 roku będzie to 6.626.700.000,00 zł.

Jak tłumaczy spółka, nadrzędnym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu pozostaje trwałe obniżenie zadłużenia poniżej poziomu 1,75x skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA. Cyfrowy Polsat podkreśla, że ten cel jest sukcesywnie realizowany od momentu przejęcia kontroli nad Grupą Polkomtel w drugim kwartale 2014 roku, kiedy łączne skonsolidowane zadłużenie brutto Grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło ok. 14,3 mld zł, do obecnego poziomu wynoszącego na koniec trzeciego kwartału 2017 roku 11,4 mld zł.