Gazeta.pl zmienia strukturę redakcyjną portalu

  • Internet
  • Agora
Autor: rafs

Od 1 października portal Gazeta.pl zmienia swoją strukturę redakcyjną.

Od teraz będą ją stanowić cztery piony. Na ich czele będą stali zastępcy redaktora naczelnego. Jest nim od początku lipca Rafał Madajczak. Jego zastępcami zostali Marzena Tabor (zastępczyni redaktora naczelnego ds. wertykali), Sylwia Olczak (zastępczyni redaktora naczelnego ds. wielokanałowości) oraz Krzysztof Kardas (zastępca redaktora naczelnego ds. zasięgu).

Marzena Tabor będzie odpowiadać za przygotowanie koncepcji organizacji pracy redakcji i jej wdrożenie w zespołach Gazeta.pl, a także za kontrolę efektywności działania serwisów wertykalnych. Będzie czuwać nad pracą zespołów Wiadomosci.Gazeta.pl, Next.Gazeta.pl, Sport.pl, Moto.pl, Weekend.Gazeta.pl oraz działu wideo. Tabor pracuje w Gazeta.pl od marca br. Dotychczas pełniła rolę dyrektorki projektów contentowych. Przed rozpoczęciem współpracy z Gazeta.pl była m.in. związana z Onet.pl

Sylwia Olczak na nowym stanowisku będzie odpowiadała za współtworzenie koncepcji wzrostu dotarcia do użytkowników. Będzie mieć bezpośredni wpływ na politykę wydawniczą portalu oraz treści publikowane na stronie głównej Gazeta.pl i w mediach społecznościowych. Wcześniej Sylwia Olczak pełniła funkcję szefowej działu wzrostu, odpowiadając za zwiększanie zasięgów na Facebooku oraz w SEO.

Krzysztof Kardas w nowej roli będzie odpowiadał za szerokie dotarcie do użytkowników poprzez zwiększenie liczby angażujących ich treści. Krzysztof Kardas związany jest z portalem od 2018 r. i do tej pory odpowiadał za content SEO.

Gazeta.pl powoła również dział Nowych Treści. Osoba stojąca na jego czele będzie nadzorować tworzenie treści wykraczających poza standardowe formy dziennikarskie. Jej zadaniem będzie również kreowanie wizerunku Gazeta.pl oraz współtworzenie i realizacja superprodukcji dziennikarskich.

Tworzenie ciekawych i kreatywnych treści, przekazywanie najważniejszych informacji – rzetelnie i szybko, z uwzględnieniem konieczności wielokanałowego dotarcia do czytelników oraz przy systematycznym zwiększaniu zasięgu – to cztery filary, na których chcemy budować strategię contentową Gazeta.pl. Zmieniamy strukturę redakcji portalu tak, aby jeszcze efektywniej działać w tych obszarach i móc codziennie rywalizować o uwagę odbiorców nie tylko z innymi tradycyjnymi mediami, ale także – a być może przede wszystkim – z twórcami treści. Nowa, prosta struktura Gazeta.pl pozwoli nam uporządkować kwestie decyzyjne i zoptymalizować nasze działania mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl.

Nowe role Łukasza Kijka i Karoliny Deling-Jóźwiak

Swoje role w ramach Gazeta.pl zmienią również Karolina Deling-Jóźwiak i Łukasz Kijek. Od 1 października Deling-Jóźwiak zostanie redaktorką naczelną serwisów informacyjnych Gazeta.pl. Do tej pory była szefową wydawców strony głównej portalu oraz dyrektorką programową. W nowej roli m.in. pokieruje zespołami Wiadomosci.Gazeta.pl oraz Next.Gazeta.pl, a także będzie wspierać redaktora naczelnego m.in. w zakresie kreowania treści.  Łukasz Kijek natomiast zostanie Partnerships Director. W tej roli będzie odpowiadał za zewnętrzne partnerstwa Gazeta.pl. Nadal będzie także nadzorował projekt Ukrayina.pl oraz kreatywny aspekt wideo w swojej dotychczasowej roli dyrektora ds. rozwoju treści wideo.