„Czytasz i pomagasz” – nowa akcja charytatywna Gazety Wyborczej

  • Internet
  • Prasa
  • Agora
  • Dzienniki
Autor: rafs

„Gazeta Wyborcza” ruszyła z akcją charytatywną pod nazwą „Czytasz i pomagasz”.

Akcja polega na zakupie prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej”. Kupując ją, można wesprzeć jedną z trzech organizacji społecznych: Kampania Przeciw Homofobii, Centrum Praw Kobiet lub Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Wystarczy zakupić pakiet Wyborcza lub Wyborcza Premium. Na stronie akcji można wskazać którąś z trzech organizacji.

Czym zajmują się wspomniane organizacje?

Kampania Przeciw Homofobii zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w polskim społeczeństwie. W tym celu KPH inicjuje różne akcje mające na celu przeciwdziałanie homofobii oraz walkę o prawa osób LGBT, m.in. organizuje spotkania z posłami na temat związków partnerskich i tworzy materiały edukacyjne dla szkół.
Centrum Praw Kobiet – to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. CPK m.in. prowadzi działania edukacyjne, a także udziela pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej działa na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, udzielając im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego. Od 10 lat prowadzi bezpłatne porady prawne, pomaga cudzoziemcom, imigrantom i uchodźcom.

Czytelnicy mogą wybrać, oprócz pakietu, długość prenumeraty. Może ona być miesięczna, kwartalna bądź roczna. Następnie wskazują organizację, na którą ma pójsć przychód z prenumeraty. Całą akcję wspiera promocja w mediach społecznościowych, na stronie Wyborcza.pl oraz w prasie tradycyjnej.