Skarbówka chce od Cyfrowego Polsatu 24,2 mln zł. „Będziemy się odwoływać”

  • Polsat Box
Autor: mnie

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wydał decyzję o zapłacie przez Cyfrowy Polsat niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł (powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych).

W wydanej decyzji urząd zakwestionował prawo Cyfrowego Polsatu do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 roku.

Decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Cyfrowy Polsat podkreśla, że będzie się od niej odwoływać, bo posiada opinie renomowanych podmiotów, które świadczą na korzyści spółki. Cyfrowy Polsat nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jego wynik finansowy.

Spółka zaznacza, że Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie prowadzi też czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. W przypadku utrzymania niekorzystnej, a zdaniem Cyfrowego Polsatu błędnej interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu sporu, dodatkowe zobowiązania spółki z tego tytułu, dotyczące lat 2013 i 2014, mogą wynieść około 35 mln zł (plus odsetki od zaległości podatkowych).