TVN7 wciąż bez koncesji. „Amerykańscy inwestorzy byli świadomi tego ryzyka”

  • Telewizja
  • TVN Warner Bros. Discovery
Autor: mab

16 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podczas którego debatowano nad koncesją dla TVN7. Podczas spotkania nie głosowano nad przyznaniem licencji dla stacji na nadawanie naziemne.

Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, struktura właścicielska TVN S.A. (nadawcy TVN7) nie jest zgodna z polskim prawem. Zgodnie z przepisami, udział kapitałowy osób lub firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może przekraczać 49%. Stacja należy do polskiej spółki TVN S.A., której bezpośrednim właścicielem jest holenderska firma Polish Television Holnding B.V – pośrednio kontrolowana przez amerykańskie Discovery.

Przewodniczący KRRiT, Witold Kołodziejski wydał oświadczenie, w którym odpowiedział na pisma organizacji gospodarczych, w tym również Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Członek Rady stwierdził, że ograniczenia dla podmiotów spoza Polski, a później również spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, były w prawodawstwie od początku lat dziewięćdziesiątych. Jego zdaniem, właściciel TVN S.A. był świadomy ryzyka odebrania lub nieprzyznania koncesji.

Ryzyko takie jest szczególnie duże, gdy podmiot pośredni jest podmiotem dość wirtualnym (np. bez pracowników, czy podmiotem typu „spółka wydmuszka”). Nie da się ukryć, że amerykańscy inwestorzy w TVN S.A. byli świadomi tego ryzyka, co łatwo można zauważyć, przy pomocy nawet pobieżnej lektury umowy będącej podstawą przejęcia kontroli nad TVN S.A., jak również przebiegu spotkań inwestorów z KRRiT. Podkreślenia wymaga fakt, że inwestycja amerykańska w TVN S.A. nastąpiła bez pozwolenia KRRiT – można przeczytać w oświadczeniu Witolda Kołodziejskiego.

Przewodniczący przyznał też, że przyznanie koncesji TVN24 nie oznaczało akceptacji przez Radę stanu prawnego związanego ze strukturą kapitałową nadawcy.

„Interes widzów”

Witold Kołodziejski poinformował również, dlaczego 3 z 5 członków KRRiT głosuje za przyznaniem koncesji.

Członkowie KRRiT głosujący za przyznaniem koncesji, biorąc pod uwagę przede wszystkim interes widzów uważają, że w sprawie struktury kapitałowej Spółki TVN powinno być toczone oddzielne, równoległe postepowanie, niezależnie od postepowania koncesyjnego – napisano w oświadczeniu.

Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski są przeciwni, ponieważ ich zdaniem brak poprawnej struktury kapitałowej spółki TVN S.A. jest poważnym naruszeniem prawa.

„Chcemy bawić Was dalej!”

TVN Grupa Discovery zachęca widzów do wysyłania wiadomości w obronie TVN7 do KRRiT. W tym celu zrealizowano specjalny spot „Chcemy bawić się (Was) dalej”. W filmiku występują gwiazdy stacji, m.in.: Adriana Kalska, Mateusz Mosiewicz, Małgorzata Socha, Filip Bobek, Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał.

Koncesja na naziemne nadawanie TVN7 (TVN Siedem) wygaśnie 25 lutego. Stacja nie zniknie z platform satelitarnych i sieci kablowych – właściciel uzyskał licencję na nadawanie u holenderskiego regulatora rynku.