TVN7 z holenderską koncesją, polskiej wciąż brak. „Bez polskiej koncesji TVN7 nie będzie bezpłatnym kanałem naziemnym.”

rafs

TVN Grupa Discovery w komunikacie opublikowanym w środę, 2 lutego ogłosiła, że telewizja TVN7 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie programu. Stacja w Polsce ubiega się o rekoncesję, której wciąż nie otrzymała.

W środę, 2 lutego TVN Grupa Discovery wystosowała komunikat. Zatytułowała go „Bez polskiej koncesji TVN7 nie będzie bezpłatnym kanałem naziemnym. Wielu widzów straci darmowy dostęp do jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce.” W nim poinformowali, że TVN7 uzyskała koncesję holenderską na nadawanie programu. Oznacza to, że może rozpowszechniać kanał wyłącznie za pośrednictwem platform satelitarnych oraz sieci kablowych, a nie, jak to jest teraz, naziemnie, za darmo. Zwracają na to uwagę w oświadczeniu.

Kanał nadawany na podstawie koncesji holenderskiej może być dostępny wyłącznie dla części widzów, korzystających z usług operatorów kablowo-satelitarnych. Dla dużej części widzów oznaczać to będzie konieczność ponoszenia kosztów dostępu do kanału TVN7. W przypadku nieprzedłużenia koncesji polskiej na dotychczasowych warunkach oznacza to koniec nadawania TVN7 w obecnym kształcie oraz utratę miejsca na multipleksie MUX-2.

Proces koncesyjny TVN7 w Polsce trwa od 13 miesięcy

Polska koncesja TVN7 wygasa za trzy tygodnie, to jest w piątek, 25 lutego. TVN Grupa Discovery złożyła wniosek o rekoncesję 23 grudnia 2020 roku.  Do tej pory Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podjęła w tej sprawie decyzji. We głosowaniu we wtorek, 1 lutego zabrakło jednego głosu do udzielenia zgody. KRRiT udziela lub odbiera koncesję większością 4 z 5 członków rady.

Grupa również zapowiada, że w razie nieudzielenia koncesji będzie dochodzić roszczeń ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponadto zwrócono uwagę na weto prezydenta RP co do ustawy „lex TVN”.

Nieprzyznanie koncesji TVN7 naruszyłoby również traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Andrzej Duda ogłaszając weto wobec ustawy lex TVN, potwierdził, że prawo musi zapewniać ochronę praw nabytych, w tym praw do uzyskania koncesji przez podmioty, które spełniły określone warunki.

Proces przyznawania koncesji TVN24 – 19 miesięcy

Telewizja TVN24 24 września 2021 roku uzyskała rekoncesję na nadawanie swojego programu. Za było 4 członków rady, przeciw 1.  Jednocześnie KRRiT podjęła uchwałę w sprawie nadawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. TVN Grupa Discovery wniosek o koncesję na dalsze nadawanie złożyła w lutym 2020 roku. W ostatnich miesiącach przed wygaśnięciem koncesji i przyznaniem następnej trwał proces legislacyjny ustawy „lex TVN”, stacja TVN24 uzyskała koncesję holenderską, wpis do rejestru programów KRRiT, a także otrzymywała głosy wsparcia od widzów. Rekoncesji rada udzieliła w ostatnim możliwym terminie.