TVN7 z polską koncesją na nadawanie programu

  • Telewizja
  • TVN Warner Bros. Discovery
Autor: rafs

Telewizja TVN7 uzyskała rekoncesję na nadawanie programu. Decyzję podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

KRRiT zdecydowała o tym na posiedzeniu w piątek, 18 lutego. Za przyznaniem koncesji było 4 członków (Witold Kołodziejski, Teresa Bochwic, Elżbieta Więcławska-Sauk, Andrzej Sabatowski), a 1 był przeciw (Janusz Kawecki). W głosowaniach we wtorek, 8 lutego, czwartek, 10 lutego, czwartek, 17 lutego nie było większości dla jej przyznania (3:2). Natomiast w środę, 16 lutego nie było głosowania w tej sprawie. To zamyka proces ubiegania się nadawcy o przyznanie kolejnej koncesji na nadawanie programu.

TVN Grupa Discovery złożyła wniosek o koncesję 23 grudnia 2020 roku. Proces przyznawania trwał ponad rok. W ciągu niego KRRiT zastanawiała się nad przyznaniem kolejnej koncesji na nadawanie TVN24. Koncesję przyznano 23 września 2021 roku. Podjęto także uchwałę w sprawie nadawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do stanu prawnego odwołał się także w oświadczeniu w środę, 16 lutego przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Stwierdził, że zapis o kapitale zagranicznym był w ustawie od początku lat 90., a przyznanie koncesji TVN24  nie oznaczało akceptacji stanu prawnego związanego ze strukturą kapitałową nadawcy.

TVN7 przyznano holenderską koncesję na nadawanie programu satelitarnie i w sieciach kablowych. Miałaby wejść w życie w sobotę, 26 lutego, jeśli nie zostałaby przyznana nowa polska koncesja. Działanie koncesji holenderskiej byłoby takie, jak w przypadku nieprzyznania polskiej koncesji TVN24.

„Chcemy bawić się dalej” – TVN7 z akcją listów do KRRiT

Wieczorem, we wtorek 8 lutego w TVN7 oraz w Internecie, a rano w środę, 9 lutego na wszystkich kanałach TVN Grupa Discovery rozpoczęła się akcja wzywania widzów do pisania mejli do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Widzowie w nich mieli prosić radę o udzielenie koncesji na nadawanie telewizji TVN7. Informował o tym specjalny spot z gwiazdami stacji. Na końcu pojawiał się napis z informacją, ile dni zostało do wygaśnięcia koncesji. Był także adres, na który widzowie mieli pisać maile. TVN7 o liczbie dni do końca koncesji informowała także pod swoim logotypem ekranowym. Rzeczniczka KRRiT, Teresa Brykczyńska w rozmowie z Pressserwisem poinformowała, że wpłynęło ponad 20 tysięcy skarg.

Na ile lat udzielana jest w Polsce nowa koncesja na nadawanie

Zgodnie z polskimi przepisami w ustawie o radiofonii i telewizji, koncesja oraz następna koncesja udzielana jest na okres 10 lat (art. 36.3). Najpóźniej rok przed końcem koncesji nadawca musi złożyć wniosek o kolejną koncesję (art. 35a.1). Jeżeli nadawca złoży wniosek w terminie, to odmówienie udzielenia lub cofnięcie koncesji (art. 38) może nastąpić tylko wtedy, gdy

  • sąd zakazał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją  (orzeczenie prawomocne)
  • nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie/w koncesji

Dodatkowo można cofnąć koncesję, jeśli rozpowszechnianie programu może zagrażać bezpieczeństwu państwa, jest dominujące na rynku dla tego medium właściwym oraz nastąpi bezpośrednie/pośrednie przejęcie kontroli przez inną osobę.