Maciej Świrski pod Trybunał Stanu? Wniosek trafił do Sejmu

  • Radio
  • Telewizja
Autor: rafs

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może trafić pod Trybunał Stanu. Wniosek trafił do Sejmu.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o złożeniu do Sejmu wniosku o postawienie Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu.

Obecnie wniosek ma być podpisywany przez posłów koalicji rządzącej. Potrzeba co najmniej 115 posłów, aby móc postawić taki wniosek.  Decyzja podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów.

Tak naprawdę te zarzuty sprowadzają się do trzech kwestii podstawowych, tzn. absolutnego łamania prawa, ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznym. Nie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie do pana Świrskiego należy ocena, kto rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych. Ma dawać pieniądze na media publiczne. Tego nie robi i to jest złamanie ustawy. Druga kwestia to jest polityka pana Świrskiego wobec mediów niepaństwowych, prywatnych, które były – co tu dużo mówić – traktowane przez PiS jako wrogie. Trzecia sprawa to zaniechanie czynności statystycznych, do których pan Świrski jest zobowiązanymówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz

Minister odnosił się do karania TOK FM, TVNu przez radę kierowaną przez Macieja Świrskiego. Stwierdził, że to było rażące naruszenie bezstronności i przekroczenie procedur. Samo uzasadnienie wniosku ma zawierać 50 stron. Na wniosek ministra odpowiedziało w oświadczeniu czterech członków KRRiT z ramienia PiS, w tym sam przewodniczący Świrski.

Kary dla mediów, długie postępowania koncesyjne – KRRiT Macieja Świrskiego

Maciej Świrski został przewodniczącym KRRiT w październiku 2022 roku. Jest członkiem rady wybranym przez Sejm RP. Świrski jest prezesem Reduty Dobrego Imienia. Rada pod jego zwierzchnictwem ukarała TOK FM (znieważenie prezydenta RP, znieważenie ofiar II wojny światowej), telewizję TVN (emisja reklam w trakcie „Faktów” i dokument „Bielmo. Franciszkańska 3” i Radio Zet (informacja o braku wiedzy polskich służb dotyczących przewozu przez Polskę prezydenta Ukrainy). Rozpatrywanie koncesji dla nadawców trwa długo.

Wątpliwości dotyczą także spraw koncesyjnych. Telewizja TVN czekała 11 miesięcy na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku o uzyskanie nowej koncesji na nadawanie. Stacja złożyła w październiku 2023 roku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu konstytucyjnego odpowiedzialnego za nadawanie koncesji nadawcom radiowym i telewizyjnym.  Przy udzieleniu koncesji dla TOK FM, rada dodatkowo opublikowała raport o mowie nienawiści w rozgłośni. Przewodniczący ponadto odmawia przyznania pieniędzy z depozytu dla mediów publicznych, mimo że likwidatorzy spółek zostali zatwierdzeni przez sąd.