RMF FM z kolejnym wzrostem słuchalności, rekord TOK FM

  • Radio
Autor: mab

Liderem słuchalności wśród stacji radiowych w Polsce bez zmian jest RMF FM – wynika z badania Radio Track za okres styczeń – marzec 2022. Udział w czasie słuchania tej rozgłośni wynosi już 31,3%.

Słuchalność radia RMF FM wzrosła w porównaniu rok do roku o 1,2 punktu procentowego, a w porównaniu z poprzednim kwartałem aż o 1,5 p. p. Drugie miejsce w rankingu bez zmian należy do Radia ZET. Udział w czasie słuchania wzrósł o 1,6 punktu procentowego w ciągu roku – do 13,7%. Rekordowy wynik osiągnęło Radio TOK FM. Stacja po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 3% udziału w czasie słuchania.

Ogólnopolskie - styczeń-marzec 2022

Liderem wśród sieci radiowych bez zmian jest Radio ESKA. W ciągu roku słuchalność tej rozgłośni wzrosła o 0,6 punktu procentowego – do poziomu 7,7%. Podium uzupełniają rozgłośnie nadające w ramach Audytorium 17 – 4,4% i RMF MAXXX – 3,4%. W porównaniu rok do roku wszystkim sieciom radiowym, za wyjątkiem ESKI, spadła słuchalność.

Sieci radiowe - styczeń - marzec 2022

Badanie Radio Track na zlecenie Komitetu Badań Radiowych realizuje Kantar Polska. Badanie słuchalności radia w Polsce odbywa się metodą Day After Recall (CATI, CAPI). Dane są zbierane techniką wspomaganego wywiadu telefonicznego – ankieterzy rozmawiają telefonicznie z wylosowanymi respondentami na temat poprzedniego dnia.