185 podpisów pod wnioskiem o postawienie szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu

  • Telewizja
Autor: rafs

Wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego został złożony do marszałka Sejmu. Posłowie koalicji rządzącej zebrali wymaganą liczbę podpisów.

Na konferencji prasowej w czwartek, 23 maja posłowie koalicji rządzącej poinformowali, że zebrano 185 podpisów pod wnioskiem, który ogłosił ówczesny minister kultury Sienkiewicz 9 maja. Sformułowano 11 zarzutów przeciwko Maciejowi Świrskiemu. Według RMF24, trzy dotyczą „nieprzekazywania, ale kierowania do depozytu sądowego należnych mediom publicznym środków z abonamentu”. Dwa następne dotyczą „pozyskiwania informacji od jednostek publicznej radiofonii i telewizji, do których szef rady nie miał prawa, a także do nakładania kar, jeśli te żądania nie zostały spełnione”. Następne mają odnosić się do „nieuzasadnionego przewlekania postępowań koncesyjnych, nakładania i kar na niezależnych nadawców i ich egzekwowania przed uprawomocnieniem”. Pokrywa się to z tym, co twierdził minister Sienkiewicz na konferencji dwa tygodnie temu.

Poinformowano także na konferencji o zbieraniu podpisów w sprawie powołania parlamentarnego zespołu dotyczącego mediów publicznych.  Ma on monitorować sytuację w polskich mediach.

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT – co teraz się będzie działo z wnioskiem?

Teraz wniosek będzie rozpatrywała sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej. Ona zdecyduje, czy Maciej Świrski będzie postawiony lub nie przed Trybunałem Stanu. Taki wniosek trafi na posiedzenie plenarne Sejmu RP. Decyzja podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów.

Tymczasem urzędujący szef KRRiT rozważa… złożenie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego przewodniczącego rady, Jana Dworaka. Według Świrskiego, Dworak miał biernie umożliwić dokonania transakcji kupna TVNu przez Scripps Interactive, później przez Discovery, które przejął Warner Bros. Są oni podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kary dla mediów, długie postępowania koncesyjne – KRRiT Macieja Świrskiego

Maciej Świrski został przewodniczącym KRRiT w październiku 2022 roku. Jest członkiem rady wybranym przez Sejm RP. Świrski jest prezesem Reduty Dobrego Imienia. Rada pod jego zwierzchnictwem ukarała TOK FM (znieważenie prezydenta RP, znieważenie ofiar II wojny światowej), telewizję TVN (emisja reklam w trakcie „Faktów” i dokument „Bielmo. Franciszkańska 3” i Radio Zet (informacja o braku wiedzy polskich służb dotyczących przewozu przez Polskę prezydenta Ukrainy). Rozpatrywanie koncesji dla nadawców trwa długo.

Wątpliwości dotyczą także spraw koncesyjnych. Telewizja TVN czekała 11 miesięcy na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku o uzyskanie nowej koncesji na nadawanie. Stacja złożyła w październiku 2023 roku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu konstytucyjnego odpowiedzialnego za nadawanie koncesji nadawcom radiowym i telewizyjnym.  Przy udzieleniu koncesji dla TOK FM, rada dodatkowo opublikowała raport o mowie nienawiści w rozgłośni. Przewodniczący ponadto odmawia przyznania pieniędzy z depozytu dla mediów publicznych, mimo że likwidatorzy spółek zostali zatwierdzeni przez sąd.